Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Catechese

Wanneer het sacrament van de heilige doop bediend wordt aan de kleine kinderen van de gemeente beloven ouders voor Gods aangezicht om hun kindje te (helpen) onderwijzen in de leer van Gods Woord. De realisering van dit ja-woord dient in de eerste plaats zichtbaar te worden binnen het gezin in de vorm van huisgodsdienst. Maar niettemin heeft ook de gemeente hierin een taak met betrekking tot de catechese. De Bijbelse kerngedachte van de catechese is de overdracht van de Bijbelse geloofsleer aan kinderen en jongeren in de gemeente, opdat zij de prediking beter kunnen begrijpen. We verrichten catechese in het verlangen en het vertrouwen dat de Heere in de bedding van het genadeverbond Zijn genade laat stromen. De catechese is een middel wat de Heere wil gebruiken om onze kinderen en jongeren te brengen tot waarachtig geloof en bekering. We zien er daarom naar uit dat de catechese van de kinderen en jongeren in de gemeente zal leiden tot het volgen van de belijdeniscatechisatie en het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. De jeugd heeft een grote plaats in ons hart. We verwachten van ouders dat ze hun kinderen naar de catechisatie zullen sturen en naderhand met belangstelling zullen spreken over wat daar aan de orde is geweest. U mag uw kinderen hierin stimuleren en het nut ervan duidelijk maken. De catechese valt onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad, en wordt gegeven door de predikant. In de maanden oktober tot en met maart wordt er elke week (m.u.v. de schoolvakanties en de weken van dankdag en biddag) op dinsdagavond catechisatie gegeven. Van 18.30 tot 19.15 uur: alle 12-14 jarigen (m.i.v. klas 1 voortgezet onderwijs). Van 19.30 tot 20.15 uur: alle 15-17 jarigen. Van 20.30 tot 21.15 uur: alle jongeren van 18 jaar en ouder. 

Wie zich verder wil verdiepen in de christelijke geloofsleer en/of het voornemen heeft om openbare geloofsbelijdenis af te leggen, is van harte welkom om de lessen belijdeniscatechisatie te volgen. De belijdeniscatechisatie duurt twee seizoenen, en wordt gegeven door de predikant. We behandelen de gereformeerde geloofsleer grondig, waarbij er ook alle ruimte is om grondig in te gaan op actuele theologische of ethische vragen rondom een open Bijbel. Wie de belijdeniscatechisatie wil volgen kan zich hiervoor aanmelden bij de predikant.  

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit