Dagelijks Woord

Pastoraat en Catechese

Catechese

Het doel van de catechese aan de jongeren van de gemeente is dat zij onderwezen worden in de leer die naar de godzaligheid is en met hun vragen ook terecht kunnen bij de predikant. Vandaar dat het onderwijs aan de jongeren een belangrijke plaats inneemt. In de eerste plaats is die taak gegeven aan de ouders, die bij de Heilige Doop beloofd hebben hun kinderen te onderwijzen in de leer die naar de Godzaligheid is. Maar zij hebben ook beloofd om hen te doen onderwijzen in die leer. Daarom hebben zij er ook op toe te zien dat hun kinderen de opgegeven teksten/vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus goed leren, voor zover dat in het vermogen ligt van ieder kind afzonderlijk. Voor de oudere jongeren is het doel van de catechese om hen voor te bereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit