Meer over Home

Home

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Arnemuiden. U vindt hier alle informatie over onze gemeente, die samen komt in de Rehobothkerk, Van Cittersweg 2r te Arnemuiden.

Laatste nieuws: Vanwege de coronacrisis zijn m.i.v. zondag 29 maart 2020 alleen nog de voorganger, een ouderling, een diaken, de koster en de organist in de diensten aanwezig. Alle anderen kunnen de diensten thuis mee luisteren via de kerktelefoon of het Internet. Allen van harte Gods zegen toegewenst, namens de kerkenraad en de kerkvoogdij.

Collecten t.b.v. kerkvoogdij en diaconie;

Achter de schermen wordt er nog hard gewerkt om de link met het iDEAL betaalsysteem werkend te krijgen. We hopen dat u tot die tijd gebruik wilt maken van de reguliere manier van overmaken. Graag erbij vermelden welke collecte en datum. Hierbij de rekeningnummers:

NL84 RABO 0389382345      

St. Verm.beh. HHG Arnemuiden (Kerkvoogdij)

NL06 RABO 0303853417       

Diaconie HHG Arnemuiden

Hartelijk dank voor uw giften en medewerking!                    

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit