Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecten

Er zijn drie collectes per dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte betreft de 'extra collecte'. De derde collecte is bestemd voor de kerkvoogdij.
De doelen waarvoor gecollecteerd wordt, staan vermeld op de homepagina, onder "Diensten".

Voor meer informatie rondom de diaconale gaven verwijzen we u naar Giften en ANBI diaconie.

Voor informatie aangaande de collecten voor de kerkvoogdij, zie onderstaand.

Gewijzigde situatie aangaande collecteren

In de erediensten zal er fysiek gecollecteerd worden. Daarnaast blijven de onderstaande mogelijkheden bestaan om uw gaven te geven:

-Via overboeking per bank, zie kerkvoogdij;

-Via een iDEAL overboeking op de website (zie het rechtervlak op de 'Homepagina').

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit