Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecten

Er zijn drie collectes per dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De derde collecte betreft de 'extra collecte'. De doelen waarvoor gecollecteerd wordt, zijn vermeld in het kerkblad en op het collecterooster.
Als het een collectedoel binnen de eigen kerkelijke gemeente betreft wordt het doel nader gespecificeerd in de 'Gemeentegids';
Indien het een collectedoel voor buiten de eigen kerkelijke gemeente betreft wordt nadere informatie in de 'Gemeenteklanken' van die maand vermeldt. 

Gewijzigde situatie aangaande collecteren

In verband met de situatie rondom het Coronavirus, is er gekozen om het fysiek collecteren in de erediensten tijdelijk neer te leggen. Om die reden wordt er momenteel voornamelijk digitaal gecollecteerd. U heeft de volgende mogelijkheden om uw gaven te geven:

  1. Via overboeking per bank, zie diaconie en kerkvoogdij;

  2. Via een iDEAL overboeking op de website (zie het rechtervlak op de 'Homepagina');

  3. Via het collecteblok achterin de kerkzaal.

Bijdrage ten behoeve van online meeluisteren

Mocht u regelmatig gebruik maken van onze digitale diensten, dan stellen wij uw bijdrage voor de onkosten op prijs. Zie hiervoor ook het algemene bericht op kerkdienstgemist.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit