Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Opnames verkrijgen

Opnames

De volgende diensten, avonden en uitvoeringen worden (voor zover ze gehouden zijn in het eigen kerkgebouw) opgenomen:

 • Erediensten, dit zijn zowel de zondagse diensten, de diensten op de kerkelijke feestdagen en de diensten van de bid- en dankdagen;

 • Rouwdiensten;

 • Huwelijksdiensten;

 • Gemeenteavonden;

 • Ouderenmiddagen;

 • Zanguitvoeringen van eigen koor;

 • Zondagsschoolkerstfeest; en

 • Incidenteel kan er ook nog wel eens een avond (al dan niet door verenigingen / stichtingen) in ons kerkgebouw worden belegd, welke uitgezonden wordt.

De agenda voor uitzendingen is te zien via Kerkdienstgemist.nl

Er worden aan u 2 mogelijkheden geboden om opnamen (onder andere: kerkdiensten) te archiveren. Dit kan gedaan worden door middel van het downloaden van de opname of doormiddel van het aanvragen van een CD met opnamen.

 

Downloaden van opnames

U kunt de preken (gratis) als volgt downloaden:

 1. Ga naar 'Kerkdiensten terug luisteren',

 2. Klik op de gewenste opname,

 3. Klik op 'download'

 4. Vervolgens wordt de opname gedownload naar uw apparaat.

 

CD's met opnames aanvragen

Er is ook een mogelijkheid om opnames in het bestandsformaat MP3 op CD te ontvangen. In dat geval krijgt u tot maximaal 6 preken op 1 CD. Hiervoor dient wel een vergoeding te worden betaald. De kosten hiervoor zijn als volgt:

 • 1 opname € 3,50

 • 2 opnames € 5,50

 • 3 opnames € 7,00

 • 4 opnames € 8,00

 • 5 opnames € 9,00

 • 6 opnames € 10,00

De CD met opnames is te bestellen bij diaken  J. Luiten door de gewenste opnames te e-mailen naar jonathanluiten@outlook.nl.

De betaling kan worden gedaan door het bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL06 RABO 0303.8534.17, onder vermelding van 'preken-CD'.

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit