Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Op grond van de Bijbel belijden we dat de Heere Jezus Christus het hoogste gezag in Zijn gemeente heeft. Hij is echter ook degene die (vanuit Zijn drievoudig ambt als Profeet, Priester en  Koning) de ambten heeft ingesteld in Zijn kerk op aarde. Binnen de gereformeerde traditie kennen we daarom de drie ambten van diaken, ouderling en predikant. Door middel van deze ambten leidt en regeert Christus Zijn gemeente op aarde. Dat legt op ambtsdragers de hoge roeping om in alles te spreken en handelen overeenkomstig het Woord van God; uit liefde tot de Heere en Zijn gemeente. Binnen onze gemeente zijn er vier diakenen, vier ouderlingen, en één predikant. Samen vormen zij de kerkenraad. 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit