Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

College van Diakenen

Het ambt van diaken is één van de werkterreinen binnen de christelijke gemeente, dat voortvloeit vanuit het diaconaat. Om het diaconaat vorm en inhoud te geven, bestaat de kerkenraad, naar Bijbels model, voor een deel uit diakenen die verantwoordelijk zijn voor de diaconale taken in en voor de gemeente. Dit betreft het  college van diakenen ofwel de diaconie. Op dit college, de diaconie, rust de verantwoordelijkheid om met de gemeenteleden aan deze bediening der armen gestalte te geven in en vanuit de gemeente. Er zijn raakvlakken met de kerkvoogdij, als het gaat over financiële zaken in de gemeente. Samen met de kerkvoogdij en het consistorie zoekt de diaconie het (geestelijk) welzijn van de naaste in de gemeente en daarbuiten te dienen.

Samenstelling van het college van diakenen

Voorzitter; coördinator gastopvang/pleegzorg 

J. Luiten 
Sloep 1
4341 MR Arnemuiden

Secretaris; inplannen uitzendingen

H. Kievit 
Tel: 0118-231654 / 06-50159158
E-mail: diakenkievit@gmail.com
Postadres:
Van Cittersweg 2R
4341 RC Arnemuiden

Penningmeester

H.J. Cazant 
Westhoekweg 4
4389 TD Ritthem

Kerktelefoon en kerkvervoer

J. de Nooijer 
Hoogaars 52
4341 MN Arnemuiden

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit