Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Giften en ANBI

Diaconale gaven

U kunt op verschillende manieren uw gaven geven voor (het werk van) de diaconie. Het is mogelijk uw gaven fysiek alsook digitaal te geven. Hieronder staat dit nader uitgewerkt. De doelen waarvoor gecollecteerd wordt, worden op de website vermeld bij de betreffende erediensten.
Indien het een collectedoel voor buiten de eigen kerkelijke gemeente betreft wordt nadere informatie in de 'Gemeenteklanken' van de betreffende maand vermeld.

Collecte tijdens de eredienst

Er wordt tijdens de erediensten gecollecteerd met collectezakken, waarbij de eerste collecte altijd bestemd is voor de diaconie. De collectezak is te herkennen door de letter 'D'.
U kunt uw gaven geven door middel van:

  1. contant geld, of

  2. collectemunten (vooraf aan te schaffen bij de kerkvoogdij).

Let op: de manier van collectemunten heeft de absolute voorkeur, mede in verband met (stortings-)kosten van contant geld en 'standaard' digitale overboekingen.

Collecte via de digitale mogelijkheden

Naast het fysiek collecteren in de erediensten is het mogelijk uw gaven te geven via de volgende digitale mogelijkheden:

  1. Via overboeking per bankrekening NL06 RABO 0303.8534.17 t.n.v. Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Arnemuiden;
    (let op: de boekingskosten zijn 11 eurocent per transactie)

  2. Via een iDEAL overboeking op de website.
    (let op: de boekingskosten zijn 67 eurocent per transactie)

Bijdrage voor onkosten kerkdienstgemist.nl

Mocht u regelmatig gebruik maken van onze digitale diensten, dan stellen wij uw bijdrage voor de onkosten op prijs. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer: NL06 RABO 0303.8534.17 t.n.v. Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Arnemuiden, onder vermelding van 'bijdrage kerkdienstgemist.nl'. Wij zijn u dankbaar voor uw bijdrage.

ANBI

De Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) te Arnemuiden heeft een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)-status. Hierdoor hebben we bepaalde belastingvoordelen, bijvoorbeeld in geval van schenken

Beleidsplan

Een van de voorwaarden voor de ANBI-status is het hebben van een beleidsplan. De diaconie van de HHG Arnemuiden heeft ervoor gekozen om de ‘Samenvatting beleid kerkorde vanwege ANBI-status’ van de landelijke kerk te gebruiken om aan deze voorwaarde te voldoen.

Gegevens diaconie van de HHG te Arnemuiden:

RSIN: 8241.43.085
Tenaamstelling: Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Arnemuiden
Postadres: Van Cittersweg 2R, 4341 RC  Arnemuiden
Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden (1 predikant, 3 ouderlingen, 1 ouderling-kerkvoogd en 4 diakenen).
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden, de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De diaconie bestaat uit 4 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

ANBI-transparantiegegevens

Klik voor de ANBI-transparantiegegevens van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te  Arnemuiden op de onderstaande afbeelding.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit