Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Predikant

De eerste roeping van de predikant is de bediening van Gods Woord en de sacramenten. Daarnaast verzorgt hij de catechese, en heeft hij (samen met de ouderlingen) de pastorale zorg voor de gemeente en het opzicht over de gemeente. De predikant van de gemeente is:

Ds. G. Kater (preses van de kerkenraad)

Van Cittersweg 2

4341 RC Arnemuiden

Tel. 0118-226090

Email gkater@kliksafe.nl

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit