Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Predikant

De eerste roeping van de predikant is de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten. Daarnaast verzorgt hij de (belijdenis)catechese, en heeft hij (samen met de ouderlingen) de pastorale zorg voor de gemeente en het opzicht over de gemeente. De predikant van de gemeente is:

Ds. G. Kater (preses van de kerkenraad) 
Van Cittersweg 2
4341 RC Arnemuiden
Tel. 0118-226090
Email: gkater@kliksafe.nl
 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit