Dagelijks Woord

Meer over Diaconie

Diaconie

De diakenen zijn in hoofdzaak geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Zij dragen verantwoordelijkheid om te voorzien in financiële en sociale noden van personen en gezinnen. Verder zorgen zij voor het bij elkaar brengen van de benodigde gelden voor het uitoefenen van het diaconaat binnen de eigen gemeente en (ver) daar buiten. Het formulier tot bevestiging van de (ouderlingen en) diakenen, zegt: ‘waartoe het ook zeer goed is, dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord van God, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen’. Als gevolg hiervan zijn de diakenen indien mogelijk ook betrokken bij het huisbezoek. Financiële bijdragen voor het werk van de diakenen kunt u storten op bankrekening NL06RABO0303.8534.17 t.n.v. de diaconie van de Hersteld Hervormde gemeente te Arnemuiden. Uiteraard wordt er ook regelmatig gecollecteerd. Wanneer de collecte een bijzondere bestemming heeft, wordt dat in het kerkblad vermeld.

 

Diakenen:

 

J.P. Hage (voorzitter)

Molenweg 32

4341 BE Arnemuiden

 

H. Kievit (secretaris; inplannen uitzendingen)

Tel: 06-50159158

E-mail: diakenkievit@gmail.com

Postadres:

Van Cittersweg 2R

4341 RC Arnemuiden

 

H.J. Cazant (penningmeester)

Westhoekweg 4

4389 TD Ritthem

 

J. Luiten (kerktelefoon en kerkvervoer)

Sloep 1

4341 MR Arnemuiden

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit