Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Gemeenteleven

Naast de prediking van Gods Woord in de beide kerkdiensten op de zondag, is er ook gelegenheid om door de week samen te komen rondom het Woord binnen het verenigingswerk. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende verenigingen binnen de gemeente. In al het verenigingswerk staat de boodschap van de Bijbel centraal. Daarnaast is de onderlinge ontmoeting met elkaar een belangrijk aspect hiervan. Alle verenigingen functioneren onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kinderclub en de jeugdvereniging zijn aangesloten bij de HHJO (Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie). De kerkenraad wil het verenigingswerk graag bevorderen, en nodigt daarom alle kinderen, jongeren en ouderen van harte uit om hieraan deel te nemen. Komt u, jij ook? Wees welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit