Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Jv +16

Eenmaal per maand komt de Jv voor jongeren van 16 jaar en ouder samen. Afwisselend op zaterdag- of zondagavond. We komen allereerst samen rondom een open Bijbel, maar ook ontspanning en ontmoeting maken een belangrijk deel van de avond uit. De data waarop we samen komen lees je in de Gemeenteklanken. Jullie zijn van harte welkom. Groetjes van de leiding

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit