Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Huwelijkscatechese

Het huwelijk is door God ingesteld als een verbond voor het leven tussen man en vrouw. Tegelijkertijd wordt het (Bijbels) huwelijk in onze tijd en cultuur op allerlei wijzen bedreigd. Het is daarom van groot belang om zowel Bijbels als praktisch toegerust te worden vóór het huwelijk én binnen het huwelijk. Stellen die trouwplannen hebben, maar ook stellen die al kortere of langere tijd getrouwd zijn, kunnen vier avonden huwelijkscatechese volgen. Tijdens deze avonden staan we uitvoerig stil bij het klassieke huwelijksformulier, maar ook bij allerlei praktische vragen hier rondom. Daarbij is er ook volop ruimte voor het onderlinge gesprek. De huwelijkscatechese wordt gegeven door de predikant en zijn vrouw.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit