Meer over Gemeenteleven

Werkgroep Kerk en Zending

De werkgroep Kerk en Zending binnen onze gemeente zoekt naar middelen en wegen om gehoor te geven aan de zendingsopdracht van de Heere Jezus Christus. Het is immers de opdracht van Hem om het Evangelie van Gods genade te verkondigen onder alle volken. Het is ons verlangen dat we als werkgroep een bijdrage mogen leveren aan de uitbreiding van Gods wereldwijde Koninkrijk.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit