Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Ouderencontactgroep Elim

Elke 1e woensdag van de maand (met uitzondering van de maanden december en januari) komt ouderencontactgroep Elim samen. Vanaf 14.15 uur is de inloop. Er is dan gelegenheid om koffie of thee te drinken. Om 14.30 uur start het programma van de middag. Na de opening luisteren we eerst naar een meditatie. Na de pauze is er altijd een afwisselend, interessant en informatief programma. De concrete invulling hiervan wordt bekend gemaakt in ons kerkblad Gemeenteklanken. Iedereen van 65 jaar en ouder wordt van harte uitgenodigd om deze middagen bij te wonen. Het is fijn om met elkaar deze middagen te starten met een meditatie over een gedeelte van Gods Woord. De tweede helft van de middagen wordt door een ieder ervaren als gezellig en samenbindend. Kom gerust vrijblijvend een keer kijken. 

 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit