Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Bijbelkring

Elk winterseizoen komt de Bijbelkring maandelijks bijeen. Om samen Gods Woord te bestuderen, en in de onderlinge ontmoeting met elkaar ook te ontdekken wat de boodschap van dat Woord voor ons hart en leven is. Na de opening van de avond met Schriftlezing en gebed bespreken we in kleine groepjes de gespreksvragen uit het hoofdstuk van het Bijbelstudieboekje wat behandeld wordt. Aan het eind van de avond worden deze vragen plenair besproken. De data waarop we  samen komen worden gepubliceerd in de Gemeenteklanken. We beginnen om 20.00 uur. Zowel jongeren als ouderen zijn van harte welkom. Graag tot ziens.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit