Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Kinderclub Immanuel

Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn welkom op de kinderclub. Onze kinderclub heeft de naam ‘Immanuël’. In de Bijbel lezen we over deze Naam in Jesaja 7:14 en in Mattheüs 1:23. Immanuël betekent: God met ons. Kinderen die op de basisschool in groep 3,4 of 5 zitten zijn welkom bij groep 1 van de kinderclub. Kinderen die in groep 6,7 of 8 zitten zijn welkom bij groep 2 van de kinderclub. Na de startdag in de maand september houden we, ongeveer om de 2 weken, club op vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur. Aan het begin van elk seizoen krijgen alle kinderen een uitnodiging, zodat ze weten wanneer de club begint. Hierin worden alle data voor het seizoen genoemd. Ook alle ouders van de kinderen krijgen via de mail een informatiebrief. In de Gemeenteklanken staan de data per maand vermeld. Elke clubavond beginnen we met zingen en gebed. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen; daarna wordt er een Bijbelverhaal verteld of een inleiding gehouden. We eten en drinken iets, vervolgens gaan we knutselen of doen we een spel of activiteit, waarna de clubavond wordt afgesloten met dankgebed. Aan het einde van het seizoen gaan we naar de kinderappèldag in Middelharnis/ Sommelsdijk en combineren dit in de middag met een leuk verrassingsuitje!

 
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit