Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging Ruth

Introductie Vrouwenvereniging "Ruth"

Fijn dat u op de website kijkt en misschien wel zin heeft om ook naar de vrouwenvereniging te komen. Kom gerust een keer kijken hoe zo'n avond eruit ziet!

We beginnen de avond om 19.45 uur. Eerst drinken we gezamenlijk koffie of thee, daarna beginnen we met zingen en bidden. We lezen een Bijbelgedeelte met het bijpassende hoofdstuk uit een Bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Daarna worden er eventueel mededelingen gedaan en/of wordt er iets besproken. In de pauze, die daarop volgt, gaat het adoptiepotje rond voor ons adoptiekind en drinken we gezellig koffie of thee. Na de pauze behandelen we de gespreksvragen. De avond wordt afgesloten met zingen, voordracht van een gedicht of het lezen van een stukje uit een Bijbels dagboek en gebed.
U ziet: Het zijn leerzame avonden, waarin ook ruimte is voor contact met elkaar.

In de loop van het seizoen zijn er ook nog andere activiteiten: Kerstmiddag met diner voor en met ouderencontactgroep "Elim", eindejaarsactie voor kerk en zending, regioavond, Paasviering, crea-avond, jaarvergadering en aan het eind van het seizoen een afsluitend etentje.
De jaarvergadering houden we eens in de twee jaar gezamenlijk met mannenvereniging "Boaz". Dan komt er een spreker en wordt de hele gemeente uitgenodigd.

De vrouwenvereniging komt eens in de veertien dagen op donderdagavond bij elkaar.

Van harte welkom!

Voor vragen en opmerkingen: 0118 603837

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit