Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging Ruth komt eenmaal per twee weken samen, op donderdagavond om 20.00 uur. De data waarop we samenkomen worden gepubliceerd in ons kerkblad Gemeenteklanken. Eerst drinken we gezamenlijk koffie of thee, daarna wordt er geopend met zingen en gebed. We lezen een Bijbelgedeelte, en daarna het aan de orde zijnde hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, wat we gebruiken op onze verenigingsavonden. Daarna worden er eventuele mededelingen gedaan en/of wordt er iets besproken. In de pauze die daarop volgt gaat het adoptiepotje rond voor ons adoptiekind en drinken we gezellig koffie of thee. Na de pauze behandelen we de gespreksvragen uit het Bijbelstudieboekje over het aan de orde zijnde Bijbelgedeelte. De avond wordt afgesloten met zingen, de voordracht van een gedicht of het lezen van een stukje uit een Bijbels dagboek, en gebed. Het zijn leerzame avonden, waarin er veel ruimte is voor onderlinge ontmoeting en contact met elkaar. Graag nodigen we alle (jonge en oudere) vrouwen van de gemeente uit op onze avonden. 

 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit