Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Opvoedingskring

Elke ouder krijgt in de praktijk van de opvoeding te maken met moeilijke vragen. Vragen waarbij je jezelf afvraagt wat een goede en Bijbels verantwoorde beslissing in deze situatie is. Wat is het goed om daarbij te luisteren naar anderen, die ons kunnen helpen in de zoektocht naar antwoorden. Wat kan het ook fijn zijn om hierover contact te hebben met andere ouders, bij wie dezelfde vragen leven. De opvoedingskring voor ouders van kinderen en jongeren tot 18 jaar komt regelmatig bijeen voor een stuk bezinning op concrete opvoedingsvragen rondom Gods Woord, waarbij er ook volop ruimte is voor onderlinge ontmoeting. We komen samen in één van de zalen van ons kerkgebouw. Er is een stuurgroep die alle activiteiten van de opvoedingskring organiseert en coördineert. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit