Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Interkerkelijke samenwerking

Walcherse kerken voor Oekraïne

In 2022 is er een interkerkelijke werkgroep / commissie opgericht van de Walcherse diaconieën, die zich inzet voor de hulpverlening aan vluchtelingen uit Oekraïne (in beginsel op Walcheren). In beginsel zet de werkgroep zich in voor het verspreiden van Zijn Woord onder de vluchtelingen (organisatie van kerkdiensten) en onderlinge ontmoeting van de vluchtelingen op Walcheren. Daarnaast zet de werkgroep zich in voor noodhulp in en/of voor Oekraïne.
Ook de diaconie van onze gemeente maakt deel uit van deze werkgroep, waarbij de secretaris van de diaconie onze gemeente vertegenwoordigt. Voor meer informatie over deze interkerkelijke samenwerking verwijzen we u naar de website van de werkgroep.

Vrijwilliger worden voor de werkgroep

Er zijn reeds diverse gemeenteleden vrijwilliger voor de werkgroep. Aangezien er nog altijd vraag is voor vrijwilligers willen we bij dezen aangeven dat u zich altijd nog kunt aanmelden als vrijwilliger bij de secretaris van de diaconie of via de contactpagina van de werkgroep.

Acties van de werkgroep

Indien er acties gehouden zullen worden, worden deze middels deze pagina vermeld, inclusief details over de te houden actie.

Naast deze actie(s) vragen we bovenal uw gebed, onder andere, voor:

  • de mensen in het oorlogsgebied en het overstroomde gebied;

  • de regering van Oekraine en Rusland om tot vrede te komen;

  • de chauffeurs die de hulpgoederen in het oorlogsgebied willen brengen;

  • iedereen die, hoe klein ook, iets doet om hulp te kunnen bieden;

  • Gods zegen over het werk van onze interkerkelijke werkgroep.

Aankomende actie

- Momenteel is er geen actie ingepland.

Reeds gehouden acties

Namens de werkgroep of met behulp van de werkgroep zijn onder andere de volgende acties gehouden:

  • In mei 2022 heeft de werkgroep een inzamelactie voor onder andere voedsel en medicijnen voor het getroffen gebied in Oekraïne gehouden. De opbrengst van deze actie is volledige naar de broeders, zusters en andere hulpbehoevenden in (het getroffen gebied van) Oekraïne gebracht.

  • In oktober 2022 heeft de werkgroep vervolgens een financiële inzamelactie gehouden worden. Het resultaat van de actie (ruim €50.000,-) zal worden ingezet om, met behulp van onder andere Stichting MirWam, voedselpakketten en het Kerstevangelie te verspreiden in Oekraïne.

  • In december 2022 en juni 2023 heeft de werkgroep ondersteuning geleverd in de vorm van inzamelpunten voor goederen (levensmiddelen en kleding) aan 'Zeeland helpt Oekraïne'. Ons inzamelpunt was, gezamenlijk met de kerkgenootschappen van Arnemuiden, in Dorpshuis de Arne (kosteloos beschikbaar gesteld door de Stichting verenigingsgebouw de Arne). 

Alle acties hebben een prachtig resultaat gehad, waarbij we bovenal God dankbaar zijn. We verwachten, biddend, dat de (resultaten van de) acties tot zegen zullen zijn voor onze naasten in nood.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit