Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Interkerkelijke samenwerking

Vrijwillige Buurtzorg Arnemuiden

De Hersteld Hervormde Gemeente te Arnemuiden neemt deel aan het project Interkerkelijke ‘Vrijwillige Buurtzorg’. In dit project participeren de gezamenlijke kerken van Arnemuiden en de gemeente Middelburg. Als contactpersonen fungeren de coördinatoren vrijwillige hulpverlening van onze gemeente. Voor meer informatie zie Vrijwillige hulpverlening.

Walcherse kerken voor Oekraïne

In 2022 is er een interkerkelijke werkgroep / commissie opgericht van de Walcherse diaconieën, die zich ingezet heeft voor de hulpverlening aan vluchtelingen uit Oekraïne (in beginsel op Walcheren). Ook de diaconie van onze gemeente maakt deel uit van deze werkgroep, waarbij de secretaris van de diaconie onze gemeente vertegenwoordigt. Voor meer informatie over deze interkerkelijke samenwerking verwijzen we u naar de website van de werkgroep.

In beginsel heeft de werkgroep zich ingezet voor het verspreiden van Zijn Woord onder de vluchtelingen (organisatie van kerkdiensten) en onderlinge ontmoeting van de vluchtelingen op Walcheren. Daarnaast heeft de werkgroep zich ingezet voor noodhulp in en/of voor Oekraïne.

Momenteel heeft deze werkgroep geen (grote) rol meer, aangezien de situatie met de Oekraïnse vluchtelingen op Walcheren onder controle is bij de gemeente Middelburg.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit