Dagelijks Woord

Meer over Gemeente

Vrijwillige hulpverlening

Binnen onze gemeente is er de Vrijwillige hulpverlening, d.w.z. een groep vrijwilligers die voor u klaar staan om te helpen in bijzondere, en/of moeilijke omstandigheden. Ze vormen zo vanuit de gemeente een vangnet in situaties waarin voor u (nog) geen professionele hulp beschikbaar is, uw mantelzorgers enigszins ontlast moeten worden of wanneer er sprake is van een klein sociaal netwerk rondom u. Let wel, onze hulp is geen vervanging van professionele hulpverlening, en is in principe dan ook tijdelijk, voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Waaraan kunt u denken voor het benaderen van de Vrijwillige hulpverlening?

- vervoer  of begeleiding naar het ziekenhuis of voor een poli-bezoek

- (samen) boodschappen doen

- ondersteuning in huishoudelijke taken bij ziekte of na ziekenhuisopname

- opvang van kinderen bij ziekte

- oppas op of opvang van een oudere met dementie wanneer de wederhelft een afspraak of verplichtingen heeft

- maaltijden bereiden

- simpelweg omdat u het fijn vindt een wekelijks bezoekje te krijgen omdat u zich vaak eenzaam voelt. Dit kan dan voor onbepaalde tijd!

- enz.

 

Omdat er sprake is van vrijwilligers werk zijn er aan deze hulp geen kosten verbonden. Wel is er afgesproken dat de vrijwilligers van u een auto-vergoeding krijgen van € 0,25 / km. Uiteraard voor zover er gebruik gemaakt moet worden van de auto om u te bezoeken of te vervoeren. Daarnaast vragen wij u, ingeval er voor u een maaltijd wordt bereid,  de ingrediënten daarvan aan de vrijwilliger te vergoeden.

 

De organisatie van de Vrijwillige hulpverlening wordt uitgevoerd door 2 coördinatrices die tevens als contactpersonen fungeren:

Mevr. J.J. Bakker – Midavaine            : tel. 0118 - 603995

Mevr. N.S. Ventevogel – Janse          : tel. 0118 - 602651

 

De Vrijwillige hulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Contactpersoon binnen de diaconie is diaken J. Luiten ( 0118 - 606291 )

 

De Vrijwillige hulpverlening van onze gemeente maakt ook deel uit van de Vrijwillige Thuiszorg Arnemuiden (VTA); een samenwerkingsverband van de 4 kerken uit Arnemuiden. Vanuit deze samenwerking wordt hulp geboden aan de buitenkerkelijke naaste in Arnemuiden, gebaseerd op de Bijbelse opdracht tot het geven van naastenliefde. ( Lev. 25:35, Rom. 12:20 en Lukas 10 )

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit