Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Hulpvraag

Voor vragen over het diaconaat of daaraan gerelateerd, kunt u altijd contact opnemen met een van onze diakenen. Ook wanneer u een beroep wilt doen op de diaconie voor financiële of praktische ondersteuning, kunt u uw verzoek aan ons voorleggen. Ook hierin dienen we als gemeente samen op te trekken en op deze wijze voor elkaar zorgen. Dat is uiteindelijk ook de diaconale opdracht aan ons allen; laten we oog hebben voor elkaar en met elkaar meeleven.
Uiteraard worden reacties / aanvragen vertrouwelijk behandeld binnen het college van diakenen.

Handreiking Diaconaat in tijden van inflatie

Door onder andere de stijgende kosten van energie en levensmiddelen, is het geen vanzelfsprekendheid dat iedereen financieel het jaar (gemakkelijk) door kan komen. Iedereen van ons merkt de stijging van kosten in zijn of haar portemonnee. Daarom willen we u een handreiking doen met tips en adviezen welke door onze Generale Diaconale Commissie is opgesteld. Er staan begrotings- en besparingstips en adviezen in voor gemeenteleden die het financieel zwaar(der) hebben maar ook tips en adviezen voor gemeenteleden die dit niet kennen, maar wél om de andere gemeenteleden heen kunnen staan. Deze handreiking vind u hier.

Gastopvang en pleegzorg

Soms is het nodig dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie door ergens anders te verblijven. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. Ook andere omstandigheden kunnen een reden zijn om gastopvang aan te vragen.
Gastopvang is bedoeld voor een kortdurend verblijf (6 weken tot max. 3 maanden) of weekend- en vakantieopvang. Bij een langere of intensievere vorm van opvang is sprake van pleegzorg. 
De diaconie werkt hierbij samen met 'de Vluchtheuvel' (Gastopvang) en 'Timon' (Pleegzorg).

Overweegt u gastopvang/pleegzorg voor uw kind, of wilt u juist gastgezin worden? Dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Klik hier voor meer informatie over gastopvang en pleegzorg.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit