Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Hulpvraag

Voor vragen over het diaconaat of daaraan gerelateerd, kunt u altijd contact opnemen met een van onze diakenen. Ook wanneer u, voor uzelf of voor een ander gemeentelid, een beroep wilt doen op de diaconie voor financiële of praktische ondersteuning, verneemt de diaconie dit graag.
Ook hierin dienen we als gemeente samen op te trekken en op deze wijze voor elkaar zorgen. Dat is uiteindelijk ook de diaconale opdracht aan ons állen; laten we oog hebben voor elkaar en met elkaar meeleven. Uiteraard worden reacties / aanvragen vertrouwelijk behandeld binnen het college van diakenen (CvD).

Ondersteuning voor de financiële situatie

Als er bij de diaconie een signaal binnenkomt van financiële uitdagingen of waar deze verwacht kan worden zal hulp (aan)geboden worden. In beginsel zal dit gebeuren door het (mee)kijken naar de mogelijkheden om financiële nood te voorkomen en, als er al sprake is van financiële nood, deze zo goed mogelijk te beheersen en terug te dringen. De diaconie werkt hierbij samen met SchuldHulpMaatje en andere professionals. 

Red je het wel?

Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven kunnen ook financiële gevolgen hebben en tot problemen leiden. Wanneer er sprake is van verlies van inkomen, ziekte of een overlijden. Dan is het nodig dat iemand de vraag durft te stellen: “Red je het wel?”
Deze website biedt tips en tools om die vraag te stellen.

Handreiking Diaconaat in tijden van inflatie

Door onder andere de stijgende kosten van energie en levensmiddelen, is het geen vanzelfsprekendheid dat iedereen financieel het jaar (gemakkelijk) door kan komen. Iedereen van ons merkt de stijging van kosten in zijn of haar portemonnee. Daarom willen we u een handreiking doen met tips en adviezen welke door onze Generale Diaconale Commissie is opgesteld. Er staan begrotings- en besparingstips en adviezen in voor gemeenteleden die het financieel zwaar(der) hebben maar ook tips en adviezen voor gemeenteleden die dit niet kennen, maar wél om de andere gemeenteleden heen kunnen staan. Deze handreiking vind u hier

Praktische ondersteuning

Binnen onze gemeente is er de Vrijwillige hulpverlening, d.w.z. een groep vrijwilligers die voor u klaar staan om te helpen in bijzondere, en/of moeilijke omstandigheden. Ze vormen zo vanuit de gemeente een vangnet in situaties waarin voor u (nog) geen professionele hulp beschikbaar is, uw mantelzorgers enigszins ontlast moeten worden of wanneer er sprake is van een klein sociaal netwerk rondom u. Voor meer informatie zie Vrijwillige hulpverlening.

Gastopvang en pleegzorg

Soms is het nodig dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie door ergens anders te verblijven. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. Ook andere omstandigheden kunnen een reden zijn om gastopvang aan te vragen.
Gastopvang is bedoeld voor een kortdurend verblijf (6 weken tot max. 3 maanden) of weekend- en vakantieopvang. Bij een langere of intensievere vorm van opvang is sprake van pleegzorg. 
De diaconie werkt hierbij samen met 'de Vluchtheuvel' (Gastopvang) en 'Timon' (Pleegzorg).

Overweegt u gastopvang/pleegzorg voor uw kind, of wilt u juist gastgezin worden? Dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Klik hier voor meer informatie over gastopvang en pleegzorg.

Kerkvervoer

Als zelfstandig naar de kerk komen niet (meer) lukt, kunt u contact opnemen met  de diaconie om met een gemeentelid mee te rijden naar de kerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit