Meer over Kerkdiensten

2e Paasdag G. Kater

Ochtenddienst

13 apr2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 16:2,4 (voorzang)

Psalm 18:14

Psalm 30:3 (na de geloofsbelijdenis van Nicea)

Schriftlezing Gal. 2:11-21

Psalm 68:10,12

Psalm 56:6

Psalm 118:7

 

Tekst: Gal. 2:20a

Thema: Paulus' paasjubel!

1. Met Christus gekruisigd (vers 20a)

2. Door Christus levend (vers 20b)

 

Gespreksvragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. Wie heeft deze brief aan de Galaten geschreven?

  2. Wat wil hij de Galaten leren?

Voor jongeren

  1. Wat maakt het voorbeeld van de bladeren en bloemen, die uit de wortel leven ontvangen, jou duidelijk?

  2. Hoe kan de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus ‘de wortel’ van jouw leven worden?

Voor volwassenen

  1. Paulus spreekt in deze tekst vanuit de gemeenschap met Christus. Kunt u uitleggen wat hij daarmee bedoelt? Hoe komt deze gemeenschap tot stand?

  2. Wat betekent met Christus gekruisigd zijn?

  3. Wat betekent het dat Christus in de gelovigen leeft? Hoe blijkt dat in de praktijk van het leven van elke dag?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit