Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst G. Kater

Ochtenddienst

05 apr2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 11:1,3 (voorzang)

Psalm 22:1

Psalm 119:29

Schriftlezing Matth. 27:33-56

Psalm 22:6,8

Psalm 23:1

Psalm 23:2

 

Tekst: Matth. 27:45-46

Thema: Jezus roept op Golgotha

1.Hij roept uit de duisternis (vers 45)

2.Hij roept tot Zijn God (vers 46)

 

Gespreksvragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. Ben jij wel eens bang, als het donker is? Waarom wel, of juist niet?

  2. Waarom werd Jezus door Zijn Vader verlaten?

Voor jongeren

  1. Welk lijden was er zwaarder voor Jezus: het lijden voor Zijn lichaam, of het lijden in Zijn ziel? Leg uit waarom.

  2. Welke troost ligt er in het lijden van Jezus, voor lijdende christenen op aarde?

Voor volwassenen

  1. Probeer uit te leggen wat er met Jezus gebeurt, wanneer het drie uur lang donker op aarde is.

  2. In welke opzichten is het lijden van Jezus vandaag tot troost voor Zijn gelovigen?

  3. Hoe reageert u, wanneer een bekende die zwaar moet lijden u vraagt waarom hem of haar dit overkomt?

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit