Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

24 mei2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 28:1,6 (voorzang)

Psalm 84:1

Psalm 119:36

Schriftlezing Hand. 1:1-14

Psalm 133:1,2,3

Psalm 102:7

Psalm 102:9

 

Tekst: Hand. 1:14

Thema: de gemeente van Jeruzalem na Jezus' hemelvaart

1. De leden van deze gemeente (vers 14a-c)

2. Het leven in deze gemeente (vers 14b)

 

Gespreksvragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. In de gemeente zijn er twee soorten gemeenteleden. Welke twee soorten?

  2. Waar hoor jij bij?

Voor jongeren

  1. Hoe belangrijk is het gebed voor een christen?

  2. Waarom is het belangrijk om te volharden in het gebed?

Voor volwassenen

  1. Kunt u voorbeelden noemen uit de praktijk, die laten zien hoe verschillende gemeenteleden elkaar in allerlei opzichten kunnen aanvullen in de gemeente?

  2. Wat is het geheim van geestelijke eenheid binnen een gemeente?

  3. Wat betekent het gebed voor uw persoonlijk leven?

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit