Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst.G.Kater

Ochtenddienst

26 jan2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 139:8,10

Psalm 84:6                        

Psalm 119:21

Schriftlezing Matth. 5:1-12

Psalm 70:1,2,3                 

Psalm 72:7

Psalm 89:7,8                 

 

Tekst: Matth. 5:3. 

Thema: Schatrijke bedelaars

1.Hun armoede

2.Hun rijkdom

 

Vragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. Welke mensen bedoelt Jezus met de armen van geest?

  2. Wat betekent het om zalig te zijn?

Voor jongeren

  1. Straatarm, en tegelijk schatrijk. Leg uit hoe dit werkelijkheid is in Gods Koninkrijk.

  2. Naar welke vorm van rijkdom gaat jouw hart uit?

Voor volwassenen

  1. Maarten Luther schreef ooit dat hij ‘simul iustus et peccator’ was: tegelijk rechtvaardig én goddeloos. Kunt u uitleggen wat hij daarmee bedoelde? Ziet u dit ook terug in deze tekst?

  2. Wat leert de Bijbel ons over het Koninkrijk der hemelen nu en in de toekomst?

  3. Welke troost biedt deze belofte van Christus alle gelovigen hier en nu?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit