Meer over Kerkdiensten

1e Paasdag G. Kater

Ochtenddienst

12 apr2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 14:5,6 (voorzang)

Psalm 21:1

Psalm 119:30

Schriftlezing Matth. 28:1-10

Psalm 21:4,5,6

Psalm 72:8

Psalm 72:11

 

Tekst: Matth. 28:6m

Thema: De opstanding van de Heere Jezus Christus.

1. Het feit van Zijn opstanding

2. Het nut van Zijn opstanding

 

Gespreksvragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. Vertel het Bijbelgedeelte wat we in de kerk gelezen hebben aan je vader en moeder na.

  2. Wanneer leef  jij pas écht?

Voor jongeren

  1. Wat betekent het dat de Heere Jezus de dood overwonnen heeft?

  2. Wat betekent deze boodschap van Pasen voor jou persoonlijk

Voor volwassenen

  1. Wat is de boodschap van het Paasevangelie, voor zondaren die nog buiten Christus leven?

  2. Wat is de boodschap van het Paasevangelie, voor degenen die Christus kennen in het geloof?

  3. Hoe wordt de opstanding van de Heere Jezus Christus concreet zichtbaar in het dagelijks leven van een christen?

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit