Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst.G.Kater

Ochtenddienst

19 jan2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 137:1,3 (voorzang)

Psalm 84:6                        

Psalm 119:20

Schriftlezing Matth. 3:13-4:11

Psalm 140:1,4,8

Psalm 3:4

Psalm 91:5,6  

 

Tekst: Matth. 4:1-11.

Thema: Jezus in de woestijn

 1. Door de Geest geleid (vers 1)

 2. Door de duivel verzocht  (vers 2-10)

 3. Door de engelen gediend (vers 11)

 

Vragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

 1. Wie is er sterker, de duivel of de Heere Jezus?

 2. Wat betekent dat voor jou?

Voor jongeren

 1. Noem enkele concrete voorbeelden van de verzoeking door de duivel in jouw leven

 2. Wie kan ons verlossen van de slavernij van de duivel, en wanneer ben je hiervan daadwerkelijk verlost?

Voor volwassenen

 1. In de Bijbel wordt Jezus wel de tweede Adam genoemd. Wat betekent dit?

 2. Welk wapen geeft God de gelovigen, om de verzoeking van de duivel te weerstaan? Daar horen we tegelijk een opdracht in; welke?

 3. Probeer op te zoeken wat de Bijbel zegt over het werk van de engelen, in de volgende teksten:

Gen. 3:24, 2 Kon. 9:15, Ps. 103:20, Jes. 6:2-7, Luk. 1:19, Hebr. 1:14

 

 • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit