Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst G. Kater

Ochtenddienst

29 mrt2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 9:8,11 (voorzang)

Psalm 69:1

Psalm 119:28

Schriftlezing Matth. 27:11-32

Psalm 69:7,8

Psalm 73:12

Psalm 73:14

 

Tekst: Matth. 27:32

Thema: Simon van Cyrene draagt het kruis van Jezus

1. Een gedwongen kruis (vers 32a)

2. Een gedragen kruis (vers 32b)

 

Gespreksvragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. Vertel wat je weet over Simon van Cyréne

  2. Zou jij het kruis van de Heere Jezus willen dragen? Waarom wel of niet?

Voor jongeren

  1. Het kruis van de Heere Jezus is wereldwijd hét symbool voor christenen. Waarom?

  2. Wat betekent het kruis van de Heere Jezus Christus voor jou?

Voor volwassenen

  1. Wat zegt het kruis van Christus ons over de vraag wie God is, en wie wij zijn?

  2. Noem enkele actuele voorbeelden van een kruis dat een christen hier op aarde draagt.

  3. Wat zeg je (op grond van de Bijbel) tegen iemand, die in zijn of haar leven ook een zwaar kruis moet dragen?

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit