Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds K.den Boer

Avonddienst

29 jan2023 17:00

Ds. K. den Boer

Collecten:

Diaconie collecte; JV's en zondagsschool

Extra collecte; Rente en aflossing pastorie

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit