Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

17 okt2021 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 39:3,5 (voorzang)

Psalm 136:3

Psalm 119:86

Schriftlezing 1 Kon. 18:21-40

Psalm 133:1

Psalm 100:2

Psalm 73:14

 

Tekst: 1 Kon. 18:30-30.

Thema: Het duel op de Karmel (II)

1. Het beoogt de eenheid van het volk (vers 30-32a)

2. Het leidt tot de overwinning van de HEERE (vers 32b-39)

3. Het eindigt in het oordeel over de afgodsdienaren (vers 40)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wie is de Winnaar van het duel op de Karmel, en waarom?

  2. De HEERE hoort zelfs het piepen van jonge raven (vogels) in het nest (Ps. 147); Hij hoort ook het gebed van kinderen, en wil dat ook verhoren. Wat betekent dat voor jou?

Voor jongeren

  1. De Bijbelse eenheid waartoe God alle christenen oproept is eenheid in de waarheid van Gods Woord. Leg uit wat dit betekent. Wat betekent dat voor jou persoonlijk?

  2. Bidt jij ook elke dag? Welke vragen heb jij over het gebed? Welke antwoorden heb je daarop gehoord in deze preek?

Voor ouderen

  1. Bijbelse eenheid heeft allereerst een geestelijke kant, maar ook een kerkelijke kant. Wat zegt het beeld van de kerk op aarde als lichaam van Christus (1 Kor. 12:12 e.v.) ons in dit opzicht?

  2. Welk aspect van het gebedsonderwijs uit het 2e aandachtspunt van de preek sprak u het meest aan, en waarom?

  3. Is er verschil tussen de God van Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament, als het gaat over Gods oordeel over de zonde? Leg uw antwoord uit m.b.v. Bijbelteksten uit het NT.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit