Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

19 jul2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 45:3,6 (voorzang)

Psalm 150:1

Psalm 119:43

Schriftlezing Gen. 44:18-34

Psalm 1:1

Psalm 1:2

Psalm 40:4

 

Tekst: Gen. 44:18-34

Thema: Juda pleit voor Benjamin

1. Als een bewijs van genade

2. Als een type van Christus

 

Vragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. Waarom neemt Juda het op voor Benjamin?

  2. Op Wie lijkt Juda hier?

Voor jongeren

  1. Hoe wordt Gods genade in ons hart (altijd) zichtbaar in onze levenswandel?

  2. Voor wie bidt de Heere Jezus Christus in de hemel? Lees Joh. 17:9,20 en Hebr. 7:25

Voor volwassenen

  1. Noem enkele concrete voorbeelden van zonden die wij met onze woorden bedrijven.

  2. Maak duidelijk wat persoonlijke bekering concreet betekent met het oog  op deze zonden.

  3. Wat betekent de voorbede van de Heere Jezus Christus als Borg voor u persoonlijk?

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit