Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

19 sep2021 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 31:7 (voorzang)

Psalm 105:1

Psalm 119:83

Schriftlezing: Jes. 12, Ef. 5:15-21

Psalm 145:1

Psalm 150:3

Psalm 9:11

 

Tekst: Jes. 12:4-6

Thema: de roeping van alle gelovigen

1. De HEERE aanroepen (vers 4a)

2. De HEERE aanwijzen (vers 4b)

3. De HEERE aanprijzen (vers 5-6)

Dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wat betekent het om de HEERE te danken?

  2. Waarvoor dankt een echte christen de HEERE vooral?

Voor jongeren

  1. Een christen weet van droefheid over de zonde, maar ook van de vreugde van Gods heil. Klopt dat met jouw beeld van een echte christen? Leg uit waarom wel of niet.

  2. Noem een Bijbels voorbeeld waarin je ziet hoeveel invloed muziek op onze menselijke geest heeft; in positieve of negatieve zin.

Voor volwassenen

  1. Welke plaats heeft de lof van de HEERE in ons persoonlijk gebed?

  2. Waarom voelen (veel?) christenen schroom om anderen te vertellen over Gods genade? Wat kunnen oorzaken hiervan zijn? Welke weg wijst de Bijbel ons hierin?

  3. Wat de HEERE van Zijn kinderen eist, belooft Hij ook Zelf te geven. In welk opzicht is dit tot troost met het oog op deze tekst?

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit