Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

22 aug2021 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie: 

Psalm 23:2 (voorzang)

Psalm 103:4

Psalm 119:80

Schriftlezing 1 Kon. 18:1-20

Psalm 25:6

Psalm 89:8

Psalm 103:5

 

Tekst: 1 Kon. 18:1-16

Thema: Elia ontmoet Obadja

1. Het Woord van de HEERE tot Elia (vers 1-2)

2. Het werk van de HEERE in Obadja (vers 3-16)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wat betekent de naam Obadja? Hoe zie je die betekenis terug in zijn leven?

  2. Obadja vreest de HEERE vanaf zijn kindertijd. Hoe is dat in jouw leven?

Voor jongeren

  1. Wat betekent: de HEERE vrezen?

  2. Wat heeft het vrezen van de HEERE te maken met je dagelijks leven op school, in je studie, op je werk, bij je vrienden, enz?

Voor ouderen

  1. De HEERE is altijd de Eerste in Zijn genade. Hoe zien we dat na de zondeval in het paradijs, en hoe zien we dat in deze geschiedenis? Herkent u dat ook in uw persoonlijk leven?

  2. Wat leert deze  geschiedenis ons over de veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest als Hij zondaren leidt tot bekering en geloof?

  3. Welke lijn ziet u vanuit deze geschiedenis naar de Persoon en het werk van de Heere Jezus?

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit