Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

12 jul2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 43:2,3 (voorzang)

Psalm 6:2

Psalm 119:42

Schriftlezing Gen. 44:1-17

Psalm 32:1,3

Psalm 85:1

Psalm 103:5,6

 

Tekst: Gen. 44:1-17.

Thema: De laatste beproeving van de broers door Jozef

  1. Hun schuld wordt ontdekt (vers 1-12)

  2. Hun schuld wordt beleden (vers 13-17)

 

Vragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. Waarom doet Jozef stiekem zijn mooie drinkbeker in de zak van Benjamin?

  2. Waarom is dat niet gemeen van Jozef?

Voor jongeren

  1. Hoe lijkt Jozef in deze geschiedenis op de Heere Jezus Christus?

  2. Wat betekent het woord genade voor jou persoonlijk?

Voor volwassenen

  1. Leg uit: schuldbelijdenis is geen voorwaarde voor Gods genade, maar wel de weg waarlangs de Heilige Geest kennis van Gods genade geeft.

  2. Wat is het Bijbelse verschil tussen overtuigingen van ons geweten, en een verbroken hart?

  3. God geeft genade op grond van recht. Waarom kan dit alleen vanwege het werk van Christus?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit