Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

09 mei2021 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 140:2,12 (voorzang)

Psalm 118:11

Psalm 119:69

Schriftlezing 1 Korinthe 15:12-28

Psalm 118:12

Psalm 17:8

Psalm 118:14

 

Tekst: 1 Kor. 15:20

Thema: de derde schat van Pasen!

1. De opstanding van de gelovige

2. De betekenis daarvan voor ons

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. De Heere Jezus is door Zijn Vader opgewekt uit de dood. Wat betekent dat?

  2. Hoef je nog bang te zijn voor de dood, wanneer je de Heere Jezus kent en lief hebt? Legt uit waarom niet.

Voor jongeren

  1. Deze Bijbeltekst is vol van de christelijke hoop voor de toekomst. Leg dat eens uit.

  2. Denk jij vaak aan de jongste dag waarop de Heere Jezus komt? Waarom wel/niet?

Voor volwassenen

  1. Waarom wordt Christus in deze tekst de Eersteling genoemd? Wat betekent dat precies?

  2. Welke verschillende aspecten van troost liggen er opgesloten in deze tekst?

  3. Wat heeft deze Bijbeltekst ons in deze coronatijd (extra) te zeggen?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit