Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Avonddienst

18 apr2021 17:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 135:2,7 (voorzang)

Psalm 76:1

Psalm 96:9

Schriftlezing 2 Petrus 3

Psalm 76:5

Psalm 70:1

Psalm 98:4

 

Tekst: artikel 37 NGB.

Thema: de wederkomst van de Heere Jezus Christus

1. Het feit van Zijn wederkomst

2. De troost van Zijn wederkomst

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit