Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Avonddienst

11 apr2021 17:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 133:1,2 (voorzang)

Psalm 101:1

Psalm 101:2

Schriftlezing Romeinen 13

Psalm 101:6

Psalm 99:1

Psalm 29:1

 

Tekst: artikel 36 NGB

Thema: de overheid in het licht van Gods Woord

1. De roeping van de overheid

2. De onderwerping aan de overheid

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit