Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

22 nov2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 81:11,15 (voorzang)

Psalm 119:69

Psalm 119:51

Schriftlezing Gen. 1:14-31

Psalm 8:1

Psalm 86:6

Psalm 8:4

 

Tekst: Gen. 1:24-27

Thema: Gods zesde scheppingsdag (I)

1. De schepping van de landdieren (vers 24-25)

2. De schepping van de mens (vers 26-27)

 

Gespreksvragen

Voor kinderen

  1. Welke dieren heeft God geschapen op de 6e dag? Noem 5 voorbeelden

  2. Wie zijn de schapen van Jezus’ kudde? Ken jij de stem van de goede Herder al?

Voor jongeren

  1. Wat betekent het dat wij mensen naar het beeld van God geschapen zijn?

  2. Vertonen wij dat beeld nog na de zondeval? Hoe wordt dat beeld in ons leven hersteld?

Voor volwassenen

  1. Wat leert de Bijbel ons over het onderscheid van man en vrouw? Wat betekent dat voor u?

  2. Rondom welke punten gaat de geest van onze tijd in tegen Gods scheppingsorde?

  3. Stelling: alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus leren wij te leven naar Gods wil.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit