Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

21 jul2024 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; t.b.v. de Diaconie

Extra collecte: voor de predikantsplaats

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de Kerkvoogdij

Liturgie:

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit