Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

14 jul2024 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor Adullam gehandicaptenzorg

Extra collecte; voor de instandhouding van de erediensten

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 54:2,3 (voorzang)

Psalm 2:1

Psalm 2:7

Schriftlezing Jesaja 53

Psalm 22:1,6

Psalm 32:1

Psalm 65:1,2

 

Tekst: Zondag 15 HC

Thema: De troost van het offer van Christus voor alle gelovigen!

1. Verzoend door Zijn lijden (vraag en antwoord 37)

2. Bevrijd door Zijn veroordeling (vraag en antwoord 38)

3. Verzekerd door Zijn vloekdood (vraag en antwoord 39)

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit