Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

14 jul2024 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor Adullam gehandicaptenzorg

Extra collecte; voor instandhouding van de erediensten

Kerkvoogdij collecte; t.b.v.de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 53:1,6 (voorzang)

Psalm 86:8

Psalm 119:88

Schriftlezing Jona 3

Psalm 6:2,3,4

Psalm 103:2

Psalm 145:1,3

 

Tekst: Jona 3

Thema: Jona in de stad Ninevé!

1. De boodschap van Jona (vers 1-4)

2. De bekering van Ninevé (vers 5-9)

3. De barmhartigheid van God (vers 10)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Waarom komt het oordeel van de HEERE over de stad Ninevé? Wat leer jij daaruit?

  2. Toch spaart de HEERE de stad; waarin 120.000 jonge kinderen wonen. Wat leer jij daaruit over de barmhartigheid van de HEERE voor (jonge) kinderen?

Voor jongeren

  1. In welk opzicht zijn de inwoners van Ninevé een beschamend voorbeeld voor jongeren en ouderen vandaag, die nog onbekeerd verder leven? Hoe ligt dat persoonlijk voor jou?

  2. In de preek werden 3 dingen genoemd die je ziet in de bekering van de inwoners van Ninevé. Welke zijn dat? Geldt dit ook vandaag nog voor een echte bekering? Leg je antwoord uit.

Voor volwassenen

  1. Wat kunnen wij uit vers 1-4 leren over de roeping van alle predikanten vandaag?

  2. Waaruit bestaat de waarachtige bekering? Lees Zondag 31 HC. Wat ziet u daarvan in Ninevé?

  3. Wat is Gods barmhartigheid precies? Welke plaats heeft Christus daarin? Hoe ziet u dat terug in Jona 3? Wat betekent Gods barmhartigheid voor uw eigen hart?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit