Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

16 jun2024 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor ondersteuning van personen en gezinnen

Extra collecte; voor rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 46:2,3 (voorzang)

Psalm 98:1

Psalm 98:2

Schriftlezing Lukas 2:1-20

Psalm 51:3,4

Lofzang van Maria:1

Lofzang van Maria:2,3

 

Tekst: Zondag 14 HC

Thema: Gods Zoon is Mens geworden!

1. De liefde in Zijn menswording (vraag en antwoord 35)

2. De troost van Zijn menswording (vraag en antwoord 36)

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit