Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Voorbereiding H.A.kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

16 jun2024 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor ondersteuning van personen en gezinnen

Extra collecte; voor rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 45:5,6 (voorzang)

Psalm 28:5

Psalm 119:85

Schriftlezing Psalm 45

Psalm 145:1,3

Psalm 45:1

Psalm 139:1,14

 

Tekst: Psalm 45:1-3

Thema: Een bruiloftslied; over de heerlijkheid van Christus!

1. Hoe er over Hem gezongen wordt (vers 1-2)

2. Wat er tot Hem gezongen wordt (vers 3)

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Over Wie gaat het in deze Psalm? Wat wordt er over Hem gezegd?

  2. Vandaag is het voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Vraag je ouders jou uit te leggen wat dit betekent.

Voor jongeren

  1. Waar het hart vol van is, stroomt je mond van over…Leg uit wat dit spreekwoord betekent.

  2. De schoonheid (kostbaarheid, heerlijkheid) van Christus gaat alles van mensen te boven. Waar bestaat Zijn schoonheid uit? Heb jij er persoonlijk al iets van gezien? Hoe weet je dat?

Voor volwassenen

  1. Wat is het Bijbelse verband tussen wat er leeft in ons hart en wat we zeggen met onze mond?

  2. Wat betekent het voor u persoonlijk dat (vers 3) Christus’ lippen van genade spreken in en door het Woord van het Evangelie?

  3. Wat zegt Christus volgende week zondag in en door het Heilig Avondmaal tot Zijn bruid?

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit