Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds R.J. Oomen

Avonddienst

28 apr2024 17:00

Ds. R.J. Oomen

Collecten:

Diaconie collecte; voor de diaconie

Extra collecte; voor de instandhouding van de erediensten

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

psalm 31:17 en 19 (voorzang)

psalm 84 : 2

psalm 32 : 1

Schriftlezing: Markus 16 : 9 - 20

psalm 22 : 13, 14

psalm 105 : 5

psalm 52 : 7

Enkele gespreksvragen:

 

1. Wat is nodig voordat een dominee bevestigd kan worden als predikant van een gemeente?

2. Welke troost heeft een predikant als hij allerlei moeilijke en soms onmogelijke problemen ontmoet?

3. Wat verstaat u onder de opdracht: 'Ga en onderwijs alle volkeren en doop hen?' 

    Wie kunnen gedoopt worden en wanneer?

4. Welke belofte kregen de discipelen? Geldt die ook voor de ambtsdragers nu?

5. Wat is uw en onze roeping / opdracht?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit