Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

28 apr2024 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor de diaconie

Extra collecte; voor de instandhouding van de erediensten 

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 30:1,4 (voorzang)

Psalm 36:3

Psalm 119:81

Schriftlezing 1 Thess. 5:1-11

Psalm 70:1,2

Psalm 70:3

Psalm 110:3,5

 

Na afloop van de dienst zingen we, in verband met de verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april, het 1e en 6e couplet van ons volkslied; het Wilhelmus.

 

Tekst: 1 Thess. 5:8

Thema: Een indringende oproep tot waakzaamheid!

1. De houding die daarbij hoort (vers 8a)

2. De wapenrusting die daarbij past (vers 8b)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Vertel wat over het voorbeeld van de soldaat uit de preek. Wat leer jij daaruit?

  2. Waar verlangt een echte christen (als het goed is!) naar? Hoe is dat bij jou?

Voor jongeren

  1. Wanneer hoor je nog ‘bij de nacht’ en wanneer ben je ‘van de dag’? Waar hoor jij bij?

  2. Het is voor ons nodig om voorbereid te zijn op de wederkomst van Christus. Wat is daar, naast bekering tot God en geloof in Christus, nog méér voor nodig? Wie kan en wil je dit alles geven?

Voor volwassenen

  1. Wat betekent het concreet om ‘van de dag’ te zijn? Herkent u dat ook in uw persoonlijk leven?

  2. Wat zijn bedreigingen voor een christen, die ertoe kunnen leiden dat hij/zij ‘slaapt op wacht’?

  3. Waarom roept de apostel in het tweede deel van de tekst de gelovigen in Thessalonica op tot de beoefening van het geloof, de liefde en de hoop?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit