Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

21 apr2024 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor de JV's en de zondagsschool

Extra collecte; voor de predikantsplaats

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 29:4,5 (voorzang)

Psalm 132:7

Psalm 132:12

Schriftlezing Jesaja 61

Psalm 133:1,2,3

Psalm 145:2

Psalm 21:6,7

 

Tekst: Zondag 12 HC.

Thema: de Christus en de christen!

1. De ambten van de Christus (vraag en antwoord 31)

2. De zalving van de christen (vraag en antwoord 32)

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit