Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

21 apr2024 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor de JV's en de zondagsschool

Extra collecte; voor de predikantsplaats

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 28:5,6 (voorzang)

Psalm 66:10 (de psalm van de zondagsschool)

Psalm 119:80

Schriftlezing 1 Thessalonicenzen 4

Psalm 89:19,3

Psalm 17:8

Psalm 108:1,2

 

Tekst: 1 Thess. 4:13-14

Thema: Troostvol onderwijs over de toekomst van de Heere Jezus Christus!

1. De hoop daarop (vers 13)

2. Het geloof daarin (vers 14)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Vraag je vader en moeder om in jouw woorden uit te leggen wat deze Bijbeltekst zegt.

  2. Waarom hoef je niet meer bang voor de dood te zijn als je echt in de Heere Jezus gelooft?

Voor jongeren

  1. Welke hoop voor de toekomst (in dit leven én na dit leven) hebben alle gelovigen? Jij ook?

  2. Waarvan is Pasen het fundament van de hoop van een christen?

Voor volwassenen

  1. Deze tekst is vol van het ‘eeuwigheidsperspectief’. Waarom is dat perspectief zo belangrijk?

  2. Wat leert de term ‘ontslapen’ (in Jezus) ons over het sterven van Gods kinderen?

  3. Welke geloofsverwachting voor de toekomst brengt vers 14 onder woorden? Wat betekent dat voor u persoonlijk?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit