Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Nabetrachting H.A.kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

25 feb2024 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor het diaconaal quotum

Extra collecte; voor rente en aflossing van de kerk

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 9:12,18 (voorzang)

Psalm 8:1,4

Psalm 8:9

Schriftlezing Romeinen 8:28-39

Psalm 16:3,4

Psalm 16:6

Psalm 73:12

 

Tekst: Rom. 8:38-39

Thema: Paulus staat op de bergtop van het geloof!

1. Hoe hij daar kwam (vers 38a)

2. Wat hij daar ziet (vers 38b-39)

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit