Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Bediening H.A.kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

25 feb2024 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor het diaconaal quotum 

Extra collecte; voor rente en aflossing van de kerk

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 8:2,3 (voorzang)

Psalm 9:1 (de psalm van de zondagsschool)

Psalm 119:75

Schriftlezing Gen. 22:1-19

Psalm 32:1,3

Psalm 115:7

Psalm 65:1,2 (tijdens het gereed maken van de avondmaalstafel)

Psalm 31:15,17,19 (tijdens de viering van het avondmaal)

Psalm 103:1

 

Tekst: Rom. 8:32

Thema: de verwondering van Paulus over Gods gevende liefde!

Bediening Heilig Avondmaal

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Abraham mocht zijn zoon houden; God gaf Zijn Zoon over in de dood. Wat leer jij daaruit?

  2. Vraag je ouders om jou uit te leggen wat het Heilig Avondmaal hiermee te maken heeft.

Voor jongeren

  1. Wat leert de Bijbel ons over de kracht van het offer van Christus? Wat zegt dat jou?

  2. Wanneer kunnen we zeggen heel persoonlijk deel te hebben aan het offer van Christus?

Voor volwassenen

  1. Waarom spreekt een waar geloof altijd in verwondering over Gods gevende liefde?

  2. Welke verdiensten van Christus geeft God óók aan allen die oprecht in Hem geloven?

  3. Christus roept al de Zijnen op om gelovig gebruik te maken van het Heilig Avondmaal. Wát mogen en moeten al de Zijnen geloven bij de viering van het Heilig Avondmaal?

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit